Revue de presse

A Start-up-Entreprise gi vill Hoffnunge gestach fir d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Ekonomie. Dës Woch huet d'House of Start-ups hiert eejähregt Bestoe geféiert. Zil vun dëser Institutioun, déi vun der Chambre de Commerce bedriwwe gëtt, ass et de jonken Entreprisen op d'Been ze hëllefen. Mee wei steet et em de Secteur vun de Start-ups hei am Land? Méi lauschteren